Dansdata logo

Dansdata

Vi vet (snart!) när Sverige dansar!

Välkommen!

Vi jobbar för att göra det enklare för dansare att hitta social­danser, kurser och andra dans­evenemang.

Genom att underlätta för branschen och göra data fritt tillgänglig för utvecklare vill vi uppmuntra fler att ta del av detta underbara intresse: DANS!

Vi vet (snart!) när Sverige dansar!

Hur vi vill hjälpa...

Programblad för dans

Arrangörer

När du berättar om dina evenemang för oss delar vi med oss till alla hemsidor och appar som använder sig av Dansdata som informations­källa. Dansdata gör det helt enkelt lättare för dig att marknadsföra dina dans­evenemang!

Du kan också använda våra embeds för att automatiskt visa alla evenemang du planerar, direkt på din hemsida!.

Föreningar

Föreningar

Förutom social­danser går det också att hitta kurser - eller evenemang som både innehåller sociala och kursmoment - genom Dansdata.

Genom att registrera din förening och era kurser hos oss blir ni synliga för alla hemsidor och appar som använder Dansdata som informations­källa.

Ni kan också använda våra embeds för att automatiskt visa information om kurs­tillfällen, arrangemang m.m. direkt på er hemsida!

Datorkod

Utvecklare

Vår dans­information distribueras genom ett fritt tillgängligt API. Med vårt öppna API kan du enkelt bygga hemsidor, appar och annan programvara som använder dans­information.

Du kan också använda våra embeds för att automatiskt visa dans­information direkt på webben utan att behöva skriva en egen manuell integration.

API-dokumentation
Trumset

Dansband

Förutom att Dansdata gör det lättare att hitta er och era spelningar är Dansdata också en informations­plattform.

Genom att registrera både band och medlemmar hos oss har ni möjlighet att styra den informationen, liksom att länka till och marknadsföra sociala medier, spotify­sidor, webb­shoppar m.m..

Ni kan också använda våra embeds för att enkelt visa turné­plan och annat, direkt på er hemsida!

Fotograf

Fotografer

När du berättar vilka evenemang du fotograferat vid - eller kanske kommer fotografera vid - så delar vi med oss till alla hemsidor och appar som använder sig av Dansdata som informations­källa. Dansdata gör det helt enkelt lättare att hitta dig och dina dansbilder!

Du kan också använda våra embeds för att automatiskt visa alla evenemang du planerar fotografera vid, direkt på din hemsida!

Två personer som dansar

Dansare

Dansdata är en informations­källa för social­dans; skapad av dansare, för dansare!

Genom att under­lätta för den svenska dans­branschen med enkla, lättillgängliga och kraftfulla verktyg möjliggör vi appar, hemsidor och mycket mer som gör det både lättare och roligare att gå på dans!

Tidslinje

Dansdata utvecklas av ideella krafter, på frivillig basis under våra utvecklares fritid. Tidslinjen kan därför växa sig både kortare och längre beroende på vad livet i övrigt har att bjuda på för våra utvecklare.

2020

Första prototyp och inledande koncept för en app för att visa social­danser i närheten.

2021

Fortsatt koncept­ualisering av en app för social­danser och uppgradering av designspråk till Material Design 3.

Kontakter med bransch­folk och sökande efter bra data­källor för dans.

2022

Efter fruktlöst sökande insåg Felix att det saknas bra data­källor för social­dans i Sverige. Han bestämde sig därför för att utveckla en egen sådan källa - Dansdata.

Koncept­ualisering och planering av Dansdata. Utforskande av nödvändiga tjänster och tekniker så som Vercel, Supabase och Flutter.

Start av Facebooksida för att berätta om utvecklings­arbetet.

2023

Skarp utvecklings­start av Next.js-baserat API. Under året färdigställdes ändpunkter för CRUD av profiler.

Förtydligande av Dansdatas grafiska profil. Framtagande av skarpare och mer realistiska mockups i Figma.

2024

Planering

Q1: Utvecklings­start för Dansdata­portalen - ett gräns­snitt för att administrera data i systemet.

Q3: Alfa­testning av Dansdata­portalen med utvalda test­användare.

H2: Utökning av APIet med stöd för evenemang.

2025

Planering

Utökad Marknads­föring.

H1: Beta­testning och slutligen färdigställande av Dansdata­portalen. Enklare hemsida för dansbesökare att hitta social­danser - mer fokus på leverans än fullt nyttjande av systemet.

H2: Utvecklings­start för "Social­dans" - en mobil­app och bättre hemsida för dansbesökare att hitta social­danser, kurser och annat.

2026

Planering

Färdigställande av appen "Social­dans". Utveckling av embeds.

Vanliga frågor

Hur kan jag bidra?

Dansdata är ett projekt av dansare, för dansare - jättekul att du vill hjälpa oss!

Utvecklare kan bidra, exempelvis genom pull requests på GitHub . Öppna buggar finns i vårt ärende­hanterings­system - YouTrack - och där kan du även delta i diskussioner kring utvecklingen. Du får också gärna höra av dig genom kontakt­formuläret för att diskutera djupare samarbeten, rapportera buggar eller önska nya funktioner!

Andra kan också bidra! Kanske kan du berätta för oss om evenemang i din närhet, hjälpa oss marknadsföra Dansdata på din lokala dansbana eller komma med förbättringsidéer och förslag som en del av vår testgrupp? Hör gärna av dig genom kontakt­formuläret, även med egna idéer!

Hur tjänar ni pengar?

Kort sagt: det gör vi inte - och det är inte heller vårt mål.

För tillfället finansieras Dansdata primärt ur egen ficka av projektets frivillige maintainer, Felix Zedén Yverås, även om planer finns på att ta emot frivilliga donationer i framtiden.

Målsättningen för Dansdata är att erbjuda en så bra och fri tjänst för dans­information som möjligt. Vi tror detta är möjligt med öppenhet och ideella krafter - och den filosofin är vi inte ensamma om.

Hur får jag mitt evenemang listat hos Dansdata?

Nya användare kan skicka in evenemang genom kontakt­formuläret med ärende­typen "Event Submission". Vi återkommer då till dig så snart som möjligt för verifiering och möjlighet att bli portal­användare.

Portal­användare kan skicka in evenemang direkt i Dansdata­portalen.

Hur får jag mitt företag/min förening/mig själv listad hos Dansdata?

Kontakta oss genom kontakt­formuläret, med ärende­typen "Account", för att ansöka om listning och möjlighet att bli portal­användare. Vi återkommer så snart som möjligt för verifiering!

Portal­användare kan skapa och ändra profiler direkt i Dansdata­portalen.

Varför använder ni licensen CC BY-SA 4.0 i stället för MIT för data och bilder hämtade genom APIet?

Dansdata som plattform bygger på principer om frihet och samarbete. Vi försöker därför använda den fria licensen MIT så mycket som möjligt.

När det gäller den information vi distribuerar är det extra viktigt för oss att den förmedlas på lika villkor - annars faller vi snabbt tillbaka i ett läge där innovation hämmas, där det är svårt för dans­publiken att hitta evenemang och där det är svårt för arrangörer att nå ut. Inlåsning och segregering förlorar vi helt enkelt alla på.

Därför har vi, för vår dans­information, valt att tillämpa en fri licens som ställer högre krav på en länk tillbaka till oss. Licensen CC BY-SA 4.0 hindrar andra från att göra avtramp i vår tjänst för att skapa det vi en gång byggde Dansdata för att komma ifrån, samtidigt som den gör det möjligt för andra att använda och bygga vidare på vår dans­information i en positiv riktning med minimala restriktioner. Länken tillbaka till oss gör det lättare för arrangörer m.fl. att hitta oss och kunna bidra till att göra Dansdata en mer komplett informations­källa - vilket bidrar till att förbättra alla tjänster som ursprungligen bygger på data från oss.

Hur rapporterar jag felaktig information?

Använd kontakt­formuläret och ärende­typen "Incorrect Information".